MUDr. Jaroslav Matýs

MUDr. Jaroslav Matýs

NA KAFE S DĚTSKÝM A DOROSTOVÝM PSYCHIATREM

Těším se na setkání s vámi u kávy. Probereme moje volební témata, zodpovím vaše dotazy, vysvětlím vám mé postoje a cíle.

úterý 15.9. od 17:30

Čeladná, restaurace Na Rozcestí

čtvrtek 17.9. od 17:30

Kozlovice, hostinec Valašský pivovar

úterý 22.9. od 17:30

Staré Město, restaurace Na Fojtství

čtvrtek 24.9. od 17:30

Frýdlant n. Ostravicí, restaurace Park

úterý 29.9. od 17:30

Paskov, restaurace Na Rychtě

MUDr. Jaroslav Matýs

Soukromá ambulance dětské a dorostové psychiatrie Ostrava

 

Jako nestraník a nečlen žádného hnutí mám dlouholetou praxi v jednání s politiky všech stran v poslanecké sněmovně. I bez politické podpory jsem svými odbornými argumenty přesvědčil několik ministrů zdravotnictví, a jejich prostřednictvím vlády složených z různých politických stran, že péče o děti a dorost s duševními poruchami se stala součástí vládního programu reformy psychiatrické péče u nás.
 
V praxi jsem prokázal schopnost vyjednávat s politiky bez ohledu na stranickou barvu, bez toho, abych byl sám politik. Dnes už znám dobře legislativní procesy od magistrátu, přes hejtmanství až na úroveň obou komor poslanecké sněmovny a vlády. Byl jsem totiž jejich součástí. Dnes mám přehled o provázanosti resortů zdravotnictví, školství a sociálních věcí v rámci celé České republiky. Chtěl bych dokončit svou několikaletou práci z pozice senátora tak, aby se smysluplně na vysoké odborné úrovni rozvinula komplexní péče a pomoc dětem a dorostu s duševními poruchami a jejich rodinám. V regionu bych dal své znalosti a schopnosti všem poctivým lidem ochotných věnovat se tak specifické a nepopulární oblasti jako je péče a pomoc dětem a dorostu s duševními poruchami.
 

To by byl můj vklad nejenom pro region, ale pro další generace.

Hlavní body programu

Zdravotnictví

 

 • 1. Podpora dětské  a dorostové psychiatrii k navýšení počtu lékařů i sester
 •  
 • 2. Prosazení novely zdravotnického zákona o „neurobehaviorálním terapeutovi“ (kterého jsem iniciátorem a spoluautorem) schváleného v Senátu ČR a v současnosti je „zaparkován“ v Parlamentu ČR.
 •  
 • 3. Rozvoj kvalifikované terénní zdravotní péče o děti a dorost s duševními poruchami

Školství

 

 • 1. Smysluplná a rozumná inkluze ve školství a ne paušální začleňování
 •  
 • 2. Novela „školského zákona“ s rekodifikací pedagogických a poradenských center tak, aby síť reflektovala a pomáhala všem dětem s duševní poruchou bez exkluzivity pro některou z nich
 •  
 • 3. Podpora vzdělávání učitelů pro smysluplnou inkluzi
 •  
 • 4. Vymahatelnost práva na školách pro děti s hendikepem
  5. Právní ochrana učitelů při výkonu povolání

Sociální péče

 

 • 1. Podpora a rozvoj  odborně kvalifikované návazné ošetřovatelské péče o lidi se zdravotním hendikepem s prioritou pro děti a dorost s duševními poruchami
 •  
 • 2. Budování kvalifikovaných terénních sociálních služeb odbornými pracovníky pro lidi s duševními poruchami s prioritou pro děti a dorost
 •  
 • 3. Podpora programů přechodu z péče o děti a dorost do péče o dospělé