MUDr. Daniel Placzek

Billboard Trikolóra - MUDr. Daniel Placzek

Profil kandidáta na senátora za obvod Karvinsko

Pracuje jako primář LDN a chirurg v orlovské nemocnici a jako 59 letý rodák z Bohumína vychoval dva syny Michala a Ondřeje. Rovněž je také mimořádným členem Entomologické společnosti při AV v Praze.
Vystudoval Gymnázium Bohumín, své studia dále směřoval na lékařství na Vojenské akademii UK v Hradci Králové a UP v Olomouc. Od roku 1987 byl sekundárním lékařem na chirurgii v Orlové. Od roku 1994 vede cévní a chirurgickou ambulanci. A od roku 2018 zastává navíc i post primáře v Léčebně dlouhodobě nemocných.
V roce 2010 byl zvolen zastupitelem v městě Orlová a byl rovněž předsedou zdravotní komise v Orlové, jejímž členem je dosud.
Stále bojuje za záchranu orlovské nemocnice!
Aktivně se účastnil demonstrací, a především jednání za záchranu orlovské nemocnice. Opakovaně se, v této věci, setkal s hejtmanem MSK a zúčastnil se jednání s premiérem Andrejem Babišem na Úřadu vlády!
Daniel Placzek se cítí jako: rocker, fotograf, cyklista i turista, sběratel vinylů a retro hifi soustav, vinař s vlastní vinicí a sklípkem, masterchef v Orlově steaku a barista…
Motto: Byl jsem vychován k tradičním hodnotám, úctě, slušnosti, pokoře a odpovědnosti. Jsem lékař a denně, s plnou zodpovědností, rozhoduji o léčbě svých pacientů. Nevzdávám se naděje na jejich vyléčení, bojuji za každý den. Tak mi to připadá normální a správné.
Myslím, že politika potřebuje více osobní a každodenní slušnosti a zodpovědnosti za rozhodnutí pro teď a do budoucna, a nejen pro dané volební období.“

Zdravotnictví

1. Znovu otevření orlovské nemocnice
2. Zabezpečení dostatečné kapacity zubní zdravotní péče
3. Zajištění pohotovostní lékařské služby v každém městě

Bezpečnost a sociální péče

1. Bezpečnost a slušnost v ulicích.
2. Posílení terénních sociálních služeb odbornými pracovníky
3. Podpora mladých rodin, především v otázce startovacího bydlení

Ekologie a životní prostředí

1. Dořešení ekologických zátěží na území Karvinska.
2. Snížit vypouštěné polské emise škodlivých látek do ovzduší.
3. Podpora kontinuálního projektu na výměnu kotlů v našem kraji